درباره ما

درباره ما پایین صفحه

آموزشگاه موسیقی ...... 

 • معرفی کوتاه

  سپاهان سینا آموزشگاه موسیقی سپاهان سینا از بدو تأسیس به عنوان بزرگترین مرکز آموزش موسیقی در اصفهان و یکی از معتبر ترین مراکز موسیقی کشور مطرح شد

 • ساز شناسی

  سپاهان سینا آموزشگاه موسیقی سپاهان سینا از بدو تأسیس به عنوان بزرگترین مرکز آموزش موسیقی در اصفهان و یکی از معتبر ترین مراکز موسیقی کشور مطرح شد

 • کنسرت ها

  سپاهان سینا آموزشگاه موسیقی سپاهان سینا از بدو تأسیس به عنوان بزرگترین مرکز آموزش موسیقی در اصفهان و یکی از معتبر ترین مراکز موسیقی کشور مطرح شد

 • ثبت نام و ورود

  سپاهان سینا آموزشگاه موسیقی سپاهان سینا از بدو تأسیس به عنوان بزرگترین مرکز آموزش موسیقی در اصفهان و یکی از معتبر ترین مراکز موسیقی کشور مطرح شد

 • تماس با ما

  سپاهان سینا آموزشگاه موسیقی سپاهان سینا از بدو تأسیس به عنوان بزرگترین مرکز آموزش موسیقی در اصفهان و یکی از معتبر ترین مراکز موسیقی کشور مطرح شد

 • آموزش آنلاین

  سپاهان سینا آموزشگاه موسیقی سپاهان سینا از بدو تأسیس به عنوان بزرگترین مرکز آموزش موسیقی در اصفهان و یکی از معتبر ترین مراکز موسیقی کشور مطرح شد

اخبار و رویدادها

مورخ : 1397/12/27 ساعت : 1:56 PM
برگذاری کنسرت آموزشی ...

متن خبر برگذاری کنسرت آموزشی در آموزشگاه نغمه هنر برگذاری کنسرت آموزشی در آموزشگاه نغمه هنر

مورخ : 1398/01/18 ساعت : 5:30 PM
برگذاری کنسرت آموزشی ...

متن خبر برگذاری کنسرت آموزشی در آموزشگاه نغمه هنر برگذاری کنسرت آموزشی در آموزشگاه نغمه هنر

مورخ : 1398/01/18 ساعت : 5:30 PM
برگذاری کنسرت آموزشی ...

متن خبر برگذاری کنسرت آموزشی در آموزشگاه نغمه هنر برگذاری کنسرت آموزشی در آموزشگاه نغمه هنر

مورخ : 1398/02/01 ساعت : 6:20 PM

برخی از اساتید ما

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به این وب سایت می باشد